حامیان مالی

گروه یک: حامی 5 ستاره

میزان حمایت: 200.000.000 ریال


مزیت ها و تسهیلات

اختصاص بهترین فضا در بخش ورودی همایش برای  تبلیغات حامی

اعطای لوح تقدیر به حامی در مراسم اختتامیه توسط عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی شرکت کننده در کنفرانس

اختصاص 15 دقیقه زمان در مراسم افتتاحیه برای سخنرانی نماینده حامی

  درج لوگوی حامی بر روی تمامی اقلام پکیج ویژه کنفرانس ( شامل کیف همایشی، خودکار و ... )

اختصاص فضایی بسیار ویژه در روی سن برای قرار دادن لوگوی حامی

نصب بنر و استند حامی در سالن اصلی و سالن های جانبی کنفرانس

درج لوگوی حامی در پوستر یا سایت کنفرانس

اختصاص 3 صفحه در ویژه نامه کنفرانس برای معرفی حامی

پخش فیلم یا تیزر حامی در مراسم افتتاحیه و در نمایشگرهای عمومی کنفرانس

حضور رایگان 10 تن از معرفی شدگان حامی در برنامه های کنفرانس

گروه دو: حامی 3 ستاره

میزان حمایت: 100.000.000 ریال


مزیت ها و تسهیلات

اختصاص فضایی مناسب در بخش ورودی همایش برای تبلیغات پروژه های حامی

اعطای لوح تقدیر به حامی در مراسم اختتامیه همایش

اختصاص فضایی در روی سن برای قرار دادن لوگوی حامی

نصب بنر و استند حامی در سالن اصلی و سالن های جانبی کنفرانس

درج لوگوی حامی در پوستر و سایت کنفرانس

اختصاص 2 صفحه در ویژه نامه کنفرانس برای معرفی حامی

پخش فیلم یا تیزر حامی در مراسم افتتاحیه و در نمایشگرهای عمومی کنفرانس

حضور رایگان 7 تن از معرفی شدگان حامی در برنامه های کنفرانس

گروه سه: حامی تک ستاره

میزان حمایت: 50.000.000 ریال
 

مزیت ها و تسهیلات

اعطای لوح تقدیر به حامی در مراسم اختتامیه همایش

نصب بنر و استند حامی در سالن اصلی و سالن های جانبی کنفرانس

درج لوگوی حامی در پوستر و سایت کنفرانس

اختصاص یک صفحه در ویژه نامه کنفرانس برای معرفی حامی

پخش فیلم یا تیزر حامی در نمایشگرهای عمومی کنفرانس

حضور رایگان 5 تن از معرفی شدگان حامی در برنامه های کنفرانس