درباره کنفرانس

دومین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کار، به همت انجمن علمی بازاریابی ایران در تیر ماه 1398 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این کنفرانس مفتخریم به همراه تیمی متشکل از اساتید برجسته و فعال دانشگاههای سرآمد در حوزه مدیریت کشور، گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری و تزریق آن به دنیای کسب و کار داشته باشیم و با برنامه ریزی یک رویداد بزرگ در راستای توسعه همه جانبه کشور حرکت کنیم لذا بدینوسیله از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان، پژوه...

ادامه مطلب

اعضای شورای سیاست گذاری کنفرانس

اخبار

حامیان